ads by google
Problem detected with your browser.
Try another one and goto Bibleway.us
PRO 2
1
[Visdommen leder den gode veien] Min sønn, dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos deg
2 så du legger øret til visdommen og bøyer ditt hjerte til forstanden
3 ja, om du roper etter evnen til å skjelne rett og løfter din røst og kaller på forstanden
4 dersom du søker etter den som etter sølv, og leter etter den som etter skjulte skatter
5 da skal du forstå Herrens frykt* og finne kunnskap om Gud. {*frykten for Herren.}
6 For det er Herren som gir visdom, fra Hans munn kommer kunnskap og forstand.
7 Han er rik på frelsende* visdom for de oppriktige. Han er et skjold for dem som vandrer ulastelig. {*sunn.}
8 Han vokter rettens stier, og bevarer Sine helliges* vei. {*de som har fått miskunn.}
9 Da skal du forstå rettferdighet og rett, oppriktighet og hver god sti.
10 Når visdommen får rom i ditt hjerte og kunnskapen blir til fryd for din sjel
11 da skal evnen til å skjelne rett bevare deg, og forstanden skal vokte deg
12 så de skal utfri deg fra den onde vei, fra mannen med fordervet tale
13 fra dem som forlater oppriktighetens* stier, for å vandre på mørkets veier. {*eller: de rette.}
14 Det er de som gleder seg over å gjøre det onde og fryder seg over det onde forderv.
15 Deres stier er krokete, og det er bare villfarelser i deres spor.
16 De* skal også utfri deg fra den løsaktige** kvinne, fra den fremmede kvinne med forførende ord, {*visdommen og kunnskapen, se v. 10 ff.} {**fremmed; annen manns.}
17 som har sviktet sin ungdoms venn, som har glemt sin Guds pakt.
18 For hennes hus går til grunne i døden, og hennes stier går til de dødes ånder*. {*dødninger.}
19 Ingen som går inn til henne, vender tilbake, ingen av dem når livets stier.
20 Visdommen vil la deg vandre på de godes vei og holde deg på de rettferdiges stier.
21 For de oppriktige skal bo i landet, og de ulastelige skal bli værende der.
22 Men de ugudelige skal utryddes fra jorden*, og de troløse skal rives bort derfra. {*landet.}
If you see this; please contact the administrator and give the following information:ccbot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
Thank you.


22 Verses

Chat
Forum
Groups
Sites
Help
Bookmarks
Favorites
Notes
Mindmaps
Tasks
Paraphrases
Revisions
Headlines
Searcher
Topics
Theme Editor
Settings

Bibleway.us©
Bible World
Contact Policy

bibleway.us domain will expire soon, 16sep 2017. it won't be used anymore.
eventually i'll set up a tor-domain. but for now i got a few free urls that should work soon. they will only exist for a year before they expire.
adresses are: bibleway.cf bibleway.ga bibleway.gq bibleway.ml bibleway.tk

Security holes discovered.
This security hole exists within thousands of calls to the database; from now on all inserts, deletes from the database will be blocked until i fix all the vulnerabilities.
as time goes, i'll open up features as i fix them. but this may take a year or two
the security whole requires me to change procedures unto how the calls are performed