ads by google
Problem detected with your browser.
Try another one and goto Bibleway.us
PRO 1
1
[Begynnelsen til kunnskap] Ordspråk av Salomo, Davids sønn, Israels konge:
2 De er gitt så en skal lære å kjenne visdom og få rettledning*, så en skal forstå forstandige ord, {*tukt (se også senere).}
3 så en skal ta imot rettledning til klokskap, rettferdighet, rett og oppriktighet*, {*rettvishet, rettskaffenhet.}
4 for å gi den enfoldige klokskap og den unge kunnskap og evne til å skjelne rett.
5 En vis hører og øker sin lærdom, og den forstandige skal få del i kloke råd
6 så en kan forstå ordspråk og billedtale, de vises ord og deres gåter.
7 Frykt for Herren* er begynnelsen til kunnskap, men dårer forakter visdom og rettledning. {*Herrens frykt.}
8 [Ta imot rettledning!] Min sønn, hør på din fars rettledning, og forlat ikke loven din mor lærte deg*. {*din mors lov (lære).}
9 For alt dette danner en yndig* krans om ditt hode og et kjede rundt din hals. {*nådens.}
10 Min sønn, når syndere lokker deg, da gå ikke med dem!
11 Når de sier: "Gå sammen med oss, vi skal legge oss i bakhold etter* blod. Uten noe påskudd skal vi lure på de uskyldige. {*for å utøse.}
12 Som dødsriket skal vi sluke dem levende, ja helt og fullt*, lik dem som farer ned i avgrunnen. {*eller: de rettsinnede.}
13 Vi skal finne all den dyre rikdommen, vi skal fylle våre hus med byttet.
14 Legg din andel inn sammen med oss, så skal vi ha felles pengekasse."
15 Min sønn, gå ikke på veien sammen med dem, hold din fot borte fra deres sti!
16 For deres føtter springer til det onde, og de skynder seg for å utgyte blod.
17 Sannelig, forgjeves blir garnet spent ut for øynene på hver en fugl*. {*bevinget herre.}
18 Men det blir deres eget blod de ligger i bakhold etter, de lurer på sin egen sjel.
19 Slik går veiene for den som er grådig etter urett vinning; den* røver sjelen fra sin eier. {*vinningen.}
20 [Visdommen kaller til omvendelse] Visdommen* roper høyt ute på gaten, den løfter sin røst på torgene. {*Den taler som Gud taler.}
21 Midt i larmen* kaller den, ved portåpningene i byen taler den sine ord: {*LXX, Syr. og Tg.: på toppen av murene. Vg.: foran skarene.}
22 Hvor lenge, dere enfoldige, vil dere elske enfoldighet? For spottere har sin lyst i sin spott, og dårer hater kunnskap.
23 Omvend dere ved min tilrettevisning! Se, jeg skal utøse min ånd over dere. Jeg skal lære dere å kjenne mine ord.
24 Fordi jeg har kalt og dere avslo, har jeg rakt ut min hånd uten at noen brydde seg om det
25 fordi dere ringeaktet alle mine råd, og ikke ville ha tilrettevisning
26 derfor skal jeg også le av deres undergang. Jeg skal spotte når redselen kommer over dere
27 når redselen kommer over dere som et uvær, og deres undergang kommer som en storm, når trengsel og nød kommer over dere.
28 Da skal de påkalle meg, men jeg skal ikke svare*. De skal søke meg ivrig, men de skal ikke finne meg. {*visdommen taler som Gud taler (se videre).}
29 Fordi de hatet kunnskap og ikke valgte Herrens frykt*, {*frykten for Herren.}
30 ville de ikke ha mitt råd, og de foraktet all min tilrettevisning.
31 Derfor skal de få spise frukten de får av sin egen vei, og mettes av sine egne råd.
32 For når de enfoldige vender seg bort til villfarelsen, vil den drepe dem. Og dårenes trygghet skal føre dem i fortapelsen.
33 Men hver den som hører på meg, skal bo trygt og ha ro uten frykt for det onde.
If you see this; please contact the administrator and give the following information:ccbot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
Thank you.


33 Verses

Chat
Forum
Groups
Sites
Help
Bookmarks
Favorites
Notes
Mindmaps
Tasks
Paraphrases
Revisions
Headlines
Searcher
Topics
Theme Editor
Settings

Bibleway.us©
Bible World
Contact Policy

bibleway.us domain will expire soon, 16sep 2017. it won't be used anymore.
eventually i'll set up a tor-domain. but for now i got a few free urls that should work soon. they will only exist for a year before they expire.
adresses are: bibleway.cf bibleway.ga bibleway.gq bibleway.ml bibleway.tk

Security holes discovered.
This security hole exists within thousands of calls to the database; from now on all inserts, deletes from the database will be blocked until i fix all the vulnerabilities.
as time goes, i'll open up features as i fix them. but this may take a year or two
the security whole requires me to change procedures unto how the calls are performed